Različiti faktori utiču na brzinu filtracije i sposobnost zadržavanja čestica pa je stoga neophodno odabrati pravi papir kako bi obezbedili efikasnu filtraciju.

 

Izbor zavisi od metode koja će se koristiti, ali su svakako bitna i svojstva medija koji se filtrira, veličina čestica koje treba ukloniti i stepen bistrine koji očekujemo.

Navešćemo samo dva najzastupljenija tipa filter papira:

Filter papir za kvantitativne analize, bezpepelni

  •  

Koristi se za kvantitativne analize i za filtraciju pod pritiskom kod vacuum sistema. Izrađen je od

> 98% α- celuloze I tretiran kiselinom kako bi se postigla visoka čistoća i papir postao bespepelan.

Kod kvantitativne analize papir ne sme imati nikakve primese, ne sme imati pepela, jer tako daje pouzdane rezultate.

Boeco bezpepelni kvantitativni filteri

Filter papir za kvantitativne analize

  •  

Koristi se u analitičke svrhe i za rutinske analize gde je potrebno jednostavno razdvajanje čvrstog I tečnog stanja uz maksimalnu uštedu vremena. 

 

Izrađen je od rafinisane mase sa > 95% sadržaja α- celuloze, sa sadržajem pepela ≤0,1%. Može se poručiti u tabacima, diskovima i nafaltan.

Boeco kvantitativni filteri

Pogledajte na sajtu Boeco

EnglishSerbian