Mikrofiltracija je postupak odstranjivanja primesa kada kontaminirani uzorak prolazi kroz mikroporoznu membranu da bi se mikroorganizmi ili suspendovane čestice odvojile od tečnosti ili gasova. U te svrhe koristimo membran filtere sa standardnim porama od 0,1 do 10 um.

Nudimo vam Membrane Solutions membrane različitih materijala, za sve vrste tečnosti, rastvarača ili gasova:  PES, MCE, Nylon, PVDF, PTFE, PP, GF, CA, MCE, CN i PC. Dostupne su u prečniku diska od 13mm do 293mm, koji se proizvode sa sertifikatom ISO 9001. Većinu membrane možemo vam ponuditi i sterilne, pojedinačno upakovane.

Kod pravilnog odabira membrane važno je:

Vodič za proveru specifikacije membrane za faktore uticaja na filtraciju (temperatura, pritisak)

NYLON MEMBRANE FILTER

PTFE MEMBRANE FILTER

MCE MEMBRANE FILTER

GLASS FIBER FILTER

PES MEMBRANE FILTER

PVDF MEMBRANE FILTER

CA MEMBRANE FILTER

EnglishSerbian