Da bi se obezbedio najbolji kvalitet, filteri za špriceve Membrane Solutions proizvode se u skladu sa ISO9001 standardom i u sertifikovanom okruženju čiste sobe najnovijim tehnologijama.

Dostupni su sa Nylon, PES, PTFE, PVDF, MCE, CA, PP i GF membranom, u brojnim veličinama pora, kao hidrofilni ili hidrofobni.

Tipične primene su bistrenje, sterilna filtracija, priprema uzoraka ili u medicinskoj primeni.

Sve vlažne površine napravljene su od medicinskog polipropilena i svi su sertifikovani.

Špric filtere vam nudimo u kućištima različitih boja, za lakšu identifikaciju tipa membrane.

Sa Membrane Solutions špric filterima dobijate:

Vodič za filtraciju

EnglishSerbian