Izjava o poverljivosti podataka
 

Izjava o poverljivosti podataka se odnosi na poverljivost podataka koji su prikupljeni i arhivirani korišćenjem internet stranice www.mc-latra.rs u vlasništvu firme MC-Latra doo iz Beograda od strane korisnika i nalaze se u našoj bazi podataka.

 
Izjavom su definisane informacije koje se prikupljaju, kao i način njihove obrade, u svrhu pružanja što kvalitetnijih usluga.
 

Svakim daljim korišćenjem ovih internet stranica nakon upoznavanja sa Izjavom o poverljivosti podataka, smatra se da su korisnici saglasni sa navedenim uslovima i pravilima i da pristaju na korišćenje ovih internet stranica u skladu sa datim uslovima.

 

Zbog prirode i tehničkih karakteristika interneta MC-Latra doo nikako ne može u potpunosti da garantuje zaštitu bilo kog podatka prenesenog tokom korišćenja svoje internet stranice. Zbog toga MC-Latra doo ne može da bude odgovorna za bilo kakvu štetu koja bi nastala usled neovlašćenog korišćenja poverljivih podataka od strane trećih lica.

Takođe, MC-Latra doo ne može da garantuje bilo kakvu zaštitu podatka prenesenih tokom korišćenja internet stranica kojima možete da pristupite putem linka sa internet stranice MC-Latra doo.

 

Preuzimanje i skladištenje opštih / tehničkih informacija

 

Ove su informacije koje se odnose na podatke koju ste internet stranicu posetili pre ili posle posete našoj internet stranici, na Vaš program za pretraživanje, operativni system, IP adresu i slično i mogu se koristiti neograničeno u svrhu poboljšanja naše usluge.

 
Takođe, ovo se odnosi i na podprograme koji omogućavaju lakše korišćenje sajta (cookies).
 
U svakom pretraživaču postoje opcije brisanja cookies –a ili njihove blokade.
 
Korišćenjem internet stranica www.mc-latra.rs, smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa Izjavom o poverljivosti podataka. Ukoliko se sa istima ne slažete ili ih ne prihvatate, molimo Vas da odmah prekinete korišćenje ove internet stranice.
EnglishSerbian