Zahvaljući razvoju tehnologije plastično laboratorijsko posuđe postalo je ravnopravno sa staklenim.

Osim toga razvoj svih grana medicine i nauke uopšte doprineo je širenju primene plastičnog posuđa i potrošnog materijala.

Polipropilen (PP), Polistiren (PS), Low-density Polietilen (PE-LD), High-density Polietilen (PE-HD), Polymethylpentene (PMP (TPX)) svojim karakteristikama dobre hemijske koncentracije daju lagano, visoko otporno posuđe sa pristupačnom cenom.

Karakteristike plastike

Pored stakla, plastika ima veliku primenu u laboratoriji.

 1. Čaše PP, PMP sa reljefnom ili štampanom graduacijom
 2. Menzure PP, PMP sa reljefnom ili štampanom graduacijom
 3. Erlenmajeri bez i sa navojnim zatvaračem
 4. Epruvete PP i PS
 5. Levkovi
 6. Krio tube
 7. PCR ploče, tubice i stripovi
 8. Stalci za epruvete
 9. Nastavci za automatske pipete I stepere
 10. Petri šolje I boce za culture tkiva
 11. Inokulacioni štapići – eze
 12. Mikrocentrifuške epruvete
 13. Kivete za spektrofotometriju
 14. Špric boce i boce različitih namena
 15. Posude za uzorkovanje
EnglishSerbian