pH rastvori

Hemikalije proverenih proizvođača, najvećeg stepena čistoće, prema vašim potrebama.

  1. purum, extra pure i p.a.
  2. standardni rastvori
  3. pH puferi
  4. kalibracioni rastvori
  5. referentni materijali
  6. deterdženti i sredstva za dezinfekciju
EnglishSerbian