U ponudi možete naći veliki izbor standardnih i nestandardnih termometara, sa neizbrisivom skalom otpornom na hemikalije.

  1. termometri alkoholni
  2. ASTM termometri
  3. termometri u kućištu
  4. areometri
EnglishSerbian