Izjava o odgovornosti
 
Uslovi korišćenja se odnose na korišćenje internet stranica www.mc-latra.rs u vlasništvu firme MC-Latra doo iz Beograda od strane korisnika. Svakim daljim korišćenjem ovih internet stranica nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja, smatra se da su korisnici saglasni sa navedenim uslovima i pravilima i da pristaju na korišćenje ovih internet stranica u skladu sa datim uslovima.
Korisnik je svaka osoba koja na bilo koji način posredno ili neposredno koristi ili je u prošlosti koristila internet stranice www.mc-latra.rs
 
Opšte:
 1. MC-Latra doo zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodne najave, ukoliko to smatra potrebnim, izmeni ili ukine bilo koji sadržaj svoje internet stranice, kao i ovde navedenih Uslova korišćenja.
 2. Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah nakon objave na internet stranici www.mc-latra.rs
 3. Korisnik je odgovoran za poverljivost i zaštitu od zloupotrebe svih svojih lozinki koje kreira prilikom korišćenja sajta.
Funkcionisanje i šteta:
 1. Korisnik je saglasan sa tim da pristup našoj internet stranici ili korišćenje delova iste, ponekad može da bude u prekidu ili privremeno onemogućeno zbog rada na održavanju stranice, raznih tehničkih smetnji u funkcionisanju ili iz bilo kojih drugih razloga za koje nije odgovorna MC-Latra dooMC-Latra doo ne može da garantuje da neće doći do poteškoća ili prekida u radu internet stranice www.mc-latra.rs. MC-Latra doo nikako ne može da bude odgovoran za bilo kakav događaj koji sledi iz date situacije (nemogućnost pregleda stranica, gubitak podataka itd.)
 2. MC-Latra doo isključuje svaku moguću odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme ili drugih stvari korisnika koja mogu nastati tokom korišćenja internet stranice MC-Latra doo. Korisnik je saglasan da je korišćenje internet stranica www.mc-latra.rs isključivo na njegovu vlastitu odgovornost.
 3. Izjava o odgovornosti odnosi se na sve potencijalne štete ili povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, računarskim virusom, kvarom, zastojem u radu, prekidom komunikacije, raskidom ugovora, neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebama tekstova, kao i neprikladnim ponašanjem, nemoralom ili bilo kojom drugom radnjom.
 4. Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom MC-Latra doo, njene ogranke, odgovorne osobe i zaposlene za eventualnu štetu koja bi mogla da nastanu kao posledica korišćenja internet stranice www.mc-latra.rs od strane korisnika, kao i da neće tražiti bilo kakvu naknadu troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja.
Autorska prava:
 1. Svi materijali koji se nalaze na www.mc-latra.rs su vlasništvo MC-Latra doo, pa su kao takvi zaštićeni zakonom ili se koriste na osvovu odobrenja nosioca autorskih prava.
 2. Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje ovih internet stranica bez pismenog odobrenja MC-Latra doo. Svako kršenje spomenute zabrane može imati kao posledicu povredu autorskih prava, prava pečata ili nekog drugog prava, a s tim u vezi i pokretanje sudskih postupaka.
Moralna i etička načela
 1. Dužnost i obaveza korisnika je korišćenje internet stranice www.mc-latra.rs isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima. Korisnici ne smeju putem ovih internet stranica objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se krše prava drugih.
 2. MC-Latra doo u svakom trenutku može da sprovede kontrolu sadržaja na svojoj internet stranici i to sa ciljem da osigura poštovanje propisa Republike Srbije, kao i uslova korišćenja. MC-Latra doo zadržava pravo uklanjanja bilo kakvog materijala za koji prema vlastitom mišljenju smatra da nije u skladu sa ovde naznačenim uslovima.
Korišćenjem internet stranica www.mc-latra.rs smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja. Ukoliko se sa istima ne slažete ili ih ne prihvatate, molimo Vas da odmah prekinete korišćenje ove internet stranice.
EnglishSerbian