Filter papir u tabacima

 

Filter papir u tabacima se obično koristi u analitičke i tehničke svrhe. Zbog svoje strukture koristi se za brzu filtraciju. Spada u tehničke papire i može biti ravan ili krepovan. Proizvodi se od rafinirane mase sa > 95% α- celuloze. Sadržaj pepela je 0,1 – 0,15%.

 

Njihovu efikasnost određuje uticaj različitih parametara: mehaničko zadržavanje čestica, absorpcija, pH, svojstva površine, debljina i čvrstoća filter papira, gustina i količina čestica koje treba zadržati.

EnglishSerbian